ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. MIRONICKIEJ

INFORMACJA
Pragnę uspokoić zaniepokojonych mieszkańców Santocku i okolic w sprawie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Mironickiej (mapka poniżej). Informuje, iż trzymamy rękę na pulsie. Urząd Gminy Kłodawa przygotował i wysłał odpowiednie zastrzeżenia do studium, do czego namawiam również wszystkich zainteresowanych mieszkańców (do 16 lutego). Ja zwróciłem się do Wydziału Urbanistyki i Architektury o przekazywanie informacji na temat konsultacji i uwag w tej sprawie.
Dziękuję za czujność oraz pomoc Pani Radnej z Gorzowa.

PS. Temat ten będzie również poruszany na zebraniu wiejskim w Chwalęcicach 5 luty godzina 16.30

studium1 studium2 studium3