ZEBRANIE WIEJSKIE – WYBORY SOŁTYSA -30.01.2019

Na podstawie uchwały Rady Gminy Kłodawa nr II/1418 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów organów sołectw zwołuję się :

ZEBRANIE WIEJSKIE  mieszkańców sołectwa Santocko

Termin zebranie: 30 stycznia 2019 r. godz. 18:30, w razie braku wymaganej frekwencji zebrania rozpocznie się w drugim terminie 30 stycznia 2019 r. godz. 18:45.

Miejsce zebrania: sala wiejska w Santocku

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Sołtysa.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Wybory członków Rady Sołeckiej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie zebrania.