ZEBRANIE WIEJSKIE – RELACJA

15 września na świetlicy odbyło się Zebranie Wiejskie, według poniższego porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania

  2. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej – za okres od chwili obecnej

  3. Omówienie i przygotowanie wniosku do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2016

  4. Sprawy bieżące, wolna dyskusja

  5. Zakończenie zebrania.

Na zebraniu obecna była Wójt Anna Mołodciak, kierownicy referatów:  Monika Antczak i Grzegorz Zapytowski oraz Radny Gminy Kłodawa Czesław Konieczuk, którzy na bieżąco komentowali zgłaszane przesz mieszkańców sprawy.

Głównym tematem zebrania było omówienie i zebranie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa. Po głosowaniu, przyjęte zostały następujące wnioski:

– doświetlenie placu, służącego jako parking przy Kościele

– postawienie punktów świetlnych na ul. Owocowej

– ułożenie nakładki asfaltowej do posesji Pani Ireny K. (ul. Kościelna)

– remont kuchni na świetlicy wiejskiej (wymiana sufitu, nowe meble kuchenne oraz sprzęt lodówka, kuchenka, itp.)

– remont lub wymiana podłogi na sali głównej w świetlicy wiejskiej

–  prace związane z gospodarowaniem boiska do piłki nożnej, ławki, altana

–  przebudowa istniejącej szopy przy świetlicy na altaną do biesiady z murowanym grillem lub miejscem na ognisko

ponadto wcześniej do Urzędu Gminy wpłynęły następujące propozycje:

– zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Polnym (ławki, śmietniki),

– montaż przyrządów do uprawiania Street Workoutu.

Poniżej można obejrzeć sprawozdanie z działalności Sołtysa Rafała Chodkiewicza

sprwozdanie