ZEBRANIE WIEJSKIE – RELACJA OGÓLNA

W dnu dzisiejszym na świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności oraz wydatków Sołtysa i Rady Sołeckiej 2015. Zebranym mieszkańcom zaprezentowałem plan imprez w bieżącym roku a zebrani pozytywnie zaopiniowali aktualny plan finansowy. Gośćmi zebrania z ramienia Gminy Kłodawa byli Panowie: Andrzej Kwiatkowski – Zastępca Wójta oraz Jerzy Jesis – kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami , którzy w sposób konkretny i bardzo rzeczowy opowiedzieli o przyszłych inwestycjach oraz odpowiadali na wszystkie pytania uczestników zebrania.
Bardzo Dziękuję

Niebawem szczegółowa relacja z wszystkimi załącznikami.