Zebranie wiejskie

Na podstawie 9 ust.2 Statutu Sołectwa Santocko zwołuję w dniu 09.03.2020r. o godz. 17:00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Santocko z następującym porządkiem:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa za rok 2019
5. Zatwierdzenie korekty planu budżetu sołeckiego na rok 2020
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie zebrania

W zebraniu uczestniczyć będą: Wójt Gminy Kłodawa oraz przedstawiciele Urzędu Gminy
Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Santocku.

 

Sołtys Santocka
Mirosław Dawidowicz