Zakończenie Kadencji Rady Sołeckiej

W imieniu Rady Sołeckiej  wszystkim Państwu –  Mieszkańcom Santocka serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie działań Rady Sołeckiej w mijającej kadencji. Bez wspólnego udziału, bezinteresownej pracy i cennych podpowiedzi nasze działania nie miałyby sensu.

Wielkie podziękowania dla Sołtysa Pana Rafała Chodkiewicza za zaangażowanie, współpracę i działania na rzecz naszej społeczności – sołtysie jesteś wielki. Przez te kilka lat nasza wieś, stała się wsią o której mówi się nie tylko w naszym powiecie a dzięki działaniom Sołtysa i pozostałych aktywnych grup naszej społeczności mówi się dobrze – mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Dziękujemy Strażakom za pomoc, szkolenie naszych pociech i za to że zawsze można na Was liczyć.

Seniorom za kultywowanie naszych tradycji, pomoc w organizacji różnych imprez i ten uśmiech który pomimo zmęczenia zawsze gości na Państwa twarzach.

Brzezinkom za umilanie wszystkich naszych imprez i za to że nigdy nam nie odmawialiście.

Radzie Parafialnej za dbanie o nasze dusze i nasz kościół.

Ludziom którym chcielibyśmy podziękować jest ogrom i nie jesteśmy w stanie wszystkich ich wymienić, czasami są to osoby które widzimy na co dzień, a czasami dobre duszki pomagające nam z ukrycia.

Życzymy Państwu dalszego zaangażowania i pomimo różnic, jakie nas czasami dzielą , wspólnej dobrej współpracy dla dobra naszej małej społeczności.

santocko