XIII SESJA RADY GMINY KŁODAWA – SKRÓT

W dniu dzisiejszym, odbyła się ostatnia tego roku sesja Rady Gminy Kłodawa. Najważniejszymi punktami było uchwalenie następujących uchwał:
– Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2020, ;
– Budżet Gminy Kłodawa na rok 2016.

W Santocku na następny rok zaplanowano następujące inwestycje:
– budowa remizy strażackiej,
– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
– przebudowa nawierzchni dróg,
– modernizacja części kuchennej w świetlicy wiejskiej.
Mam nadzieję, że uda się jeszcze zrealizować kilka mniejszych projektów i sugestii mieszkańców.

Na wszystkie wnioski mieszkańców, złożone na zebraniu wiejskim 15 września 2015 lub indywidualnie w Gminie Kłodawa będą w okresie miesiąca wszystkie odpowiedzi.