WAŻNE KOMUNIKATY

1.

Mieszkańcy Santocka na zebraniu wiejskim w dniu 15.09.2015r. zgłosili problem częstego zaniku energii elektrycznej (kilkusekundowe wyłączenia). W związku z powyższym Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  zwróciła się z pilną prośbą do ENEA Operator sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp. o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy i przedstawienie pisemnego stanowiska w tej sprawie.

2.

W ramach przyjętego przez Rząd programu utylizacji azbestu, należy wymienić wszystkie dachy pokryte tym szkodliwym dla zdrowia i środowiska materiałem. W związku z tym zachęcamy do wymiany ponieważ Gmina Kłodawa ponosi koszt demontażu oraz utylizacji azbestu. Więcej szczegółów w Referacie Ochrony Środowiska.