UWAGA !!! KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI DROBIU LUB INNEGO PTACTWA

UWAGA !!!

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI DROBIU LUB INNEGO PTACTWA

Urząd Gminy Kłodawa informuje, że zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszeń należy dokonywać u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp., ul. Żwirowa 9, tel./fax. 95 720 20 72

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, skutkuje obciążeniem właścicieli zwierząt kosztami badań weterynaryjnych przeprowadzanych dla ustalenia statusu epizootycznego, a świadome ich naruszanie naraża dodatkowo na sankcje karne.