SZKOLENIE OCHOTNIKÓW Z PIERWSZEJ POMOCY

W dniu wczorajszym tj. 23 sierpnia na świetlicy wiejskiej w Santocku odbyło się pierwsze z cyklu kilku zaplanowanych szkoleń dla Ochotników Straży Pożarnej. Jego tematem był kurs udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza część teoretyczna miała za zadanie omówienie sprzętu medycznego, które jest na wyposażeniu naszej jednostki, omówiono jak prawidłowo ocenić przytomność poszkodowanego. Następnie przeszliśmy do części praktycznej, gdzie każdy na manekinach mógł przeprowadzić resuscytacje krążeniowo – oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.