SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Firma SZKOLTEX organizuje kurs na operatora kombajnu zbożowego, który składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej uczestnicy kursu zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in:

 • budowy i zasad działania kombajnu;
 • obsługi codziennej kombajnu zbożowego;
 • przepisów BHP przy pracy z kombajnem zbożowym;
 • zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze.

Część praktyczna zawiera zagadnienia związane z :

 • przygotowaniem do pracy z kombajnem;
 • regulacją poszczególnych zespołów;
 • usuwaniem usterek technicznych;
 • jazdy kombajnem.

Ukończenie kursu zapewnia uczestnikom podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy kombajnem.

Uwaga! Istnieje również możliwość przeszkolenia w ramach następujących zagadnień tematycznych związanych z obsługą kombajnu zbożowego:

 1. SZKOLENIE Z BEZPIECZNEJ OBSŁUGI PRASY WYSOKIEGO STOPNIA ZGNIOTU
 2. SZKOLENIE Z BEZPIECZNEJ OBSŁUGI SAMOBIEŻNEJ SIECZKARNI POLOWEJ.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • prawo jazdy kat. B lub T.

Początek szkolenia 3 listopada 2015 od godz. 11.00 na terenie Gminy.

PROMOCYJNA CENA  492 zł brutto

Telefon kontaktowy 537 998 001

 • Kurs na operatora wózków widłowych (spalinowych, gazowych, elektrycznych) – 399 zł brutto