SZCZEPIENIE ZWIERZĄT PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE W SANTOCKU

W dniu 22 września odbędzie się szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie w Santocku według następującego harmonogramu:

godz. 16:20 – 17:00 – Przystanek PKS ul. Wiejska 23

godz, 17:05 – 18:00 – Przystanek PKS – przy Remizie

godz. 18.05 – 18:40 Santocko „Kolonia”

koszt 25,00 zł

SZCZEPIENIE