SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA W SANTOCKU

       W 2015 roku kontynuowaliśmy przyjęte formy funkcjonowania klubu w Santocku. Dla wszystkich starszych osób zostały zorganizowane dwa wydarzenia, tj. karnawałowe spotkanie seniorów w lutym (7.02.2015) oraz spotkanie opłatkowe w grudniu (20.12.2015) – kwota, którą otrzymaliśmy na działalność klubu w wysokości 700,00 złotych została przeznaczona na organizację tych wydarzeń. Te dwa przedsięwzięcia przyciągają do sali wiejskiej większość seniorów z naszej wsi (po około 100 osób). Przy organizacji wydarzeń współpracujemy z sołtysem, radą sołecką oraz naszym zespołem ludowym „Brzezinki”. Sołtys – obok pomocy przy organizacji imprez – wspiera nas finansowo, dzięki czemu w ciągu roku mogą się odbyć dwa spotkania dla wszystkich seniorów z Santocka.

Poza tym, nadal odwiedzamy najstarsze osoby we wsi przy okazji jubileuszy. Ponadto, braliśmy udział w „Kłodawskiej Majówce”, lipcowym obozie w Lipach, dożynkach gminnych oraz październikowych obchodach „Tygodnia Seniora”. Dużym zainteresowaniem wśród naszych seniorów cieszą się również wycieczki, organizowane przez Andrzeja Sipę. Spotykamy się także z zaprzyjaźnionymi klubami oraz stowarzyszeniem „Kłos” z Gorzowa Wlkp.

W 2016 roku planujemy:

  1. Spotkanie karnawałowe (06.02.2016)

  2. Spotkanie opłatkowe

  3. Udział w „Kłodawskiej Majówce”

  4. Udział w obozie w Lipach

  5. Udział w dożynkach gminnych

  6. Udział w październikowych obchodach „Tygodnia Seniora”.

Prezes Klubu Seniora w Santocku Maria Turska