Seniorzy

Klub Seniora w Santocku powstał 25 października 2003 roku na fali formowania się innych klubów w naszej gminie. W pamiętnym dla starszyzny lokalnej 2003 roku powstało aż 9 klubów.

Prezesurę w Santocku objął Roman Łaputa, który piastował stanowisko aż do października 2014 roku, ustępując miejsca z powodów zdrowotnych. Pierwszy prezes naszego klubu zamieszkał w Santocku już w 1945 roku, gdy – wraz z rodziną – został przesiedlony na Ziemie Odzyskane z Pińska (obecnie Białoruś). Następnie Roman Łaputa przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego, by po 30 latach wrócić do naszej urokliwej wsi.

Obecnie Pan Prezes pełni funkcję honorową, jest jednocześnie zastępcą przewodniczącego Zarządu Gminnego Klubów Seniora.

W Santocku mieszka około 150 seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia. To liczna rzesza, zwłaszcza że nasza wieś liczy nieco ponad 720 mieszkańców. Dlatego działania na rzecz starszyzny wydają się jednym z priorytetowych zadań sołectwa. Klub działa prężnie, przy wsparciu finansowym gminy, sołectwa i sponsorów. Corocznie organizowane są spotkania jesienne podczas październikowych Dni Seniora. W lutym 2015 roku odbył się także „Karnawałowy wieczór seniora”. Imprezy przygotowują sami seniorzy przy wsparciu młodszej części mieszkańców. Wspólne przygotowania mają charakter wolontarystyczny i scalają naszą wieś.

Tradycją Klubu stało się odwiedzanie najstarszych mieszkańców Santocka z okazji ich urodzin. Członkowie Zarządu, chcąc umilić wyjątkowy dzień, przygotowują małe niespodzianki – bukiet kwiatów i słodki prezent. Dla jubilatów jest to dodatkowy miły gest, uświadamiający, że inni starsi członkowie społeczności mają w pamięci ważne dla seniorów daty.

W 2015 roku prezeską Klubu została Maria Turska, która działa w organizacji od 60 roku życia.

Obecnie w Zarządzie – obok Pani Marii – zasiadają:
Władysław Rajewski – zastępca przewodniczącego
Irena Wildanger – skarbnik
Maria Rzyszkowska – członek Zarządu
Lilianna Staszak – członek Zarządu
Czesław Habas – członek Zarządu