RELACJA Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

6 marca na świetlicy wiejskiej w Santocku odbyło się zebranie sprawozdawcze. Przedstawione zostały wydatki poniesione w 2016 roku oraz zaprezentowano plany budżetowe na bieżący rok,które przez obecnych zostały przegłosowane oraz plan imprez. Urząd Gminy reprezentowała Pani Wójt Anna Mołodciak oraz kierownik referatu planowania przestrzennego, inwestycji gospodarki gruntami – Jerzy Jesis.

Przedstawiam najważniejsze poruszane tematy:

  • oczekiwanie na przyznanie odpowiedniego dofinansowania z projektów na budowę nowej remizy strażackiej,
  • planowane jest powstanie 2 siłowni zewnętrznej,
  • opracowywany jest projekt budowlany kanalizacji łączący Kolonię Santocko z resztą wsi (ok 7 km),
  • cały czas można ubiegać się o dofinansowanie utylizacji azbestu
  • wyłoniony został wykonawca, który dokona remontu dróg gruntowych na terenie sołectwa i całej gminy,
  • na wiosnę planowane nowe nasadzenia roślin oraz montaż nowych punktów oświetleniowych
  • trwa przygotowanie projektu przebudowy części kuchennej na świetlicy w Santocku
  • w trakcie projektu jest również układ ścieżek rowerowych łączących Kłodawę z Chwalęcicami oraz Wojcieszyce z Kłodawą i Santockiem,
  • duża szansa w tym roku na remont ul. Wiejskiej (od skrzyżowania z Parkową do pętli autobusowej)

Poniżej kilka plansz przedstawiające wydatki oraz plany na bieżący rok: