RELACJA Z BALU SENIORA

Już tradycyjnie październik to miesiąc seniorów. Z tej okazji odbyło się spotkanie w Santocku pod nazwą „Seniorzy piękni jesienią” skierowane dla najstarszych mieszkańców. Zebranych gości przywitała prezeska Maria Turska, odwiedziła nas delegacja z gminy oraz innych klubów seniora, w tm z Wojcieszyc, Chwalęcic i Gorzowa. Wójt przygotowała loterię fantową, dzieci ze świetlicy oraz zespól Brzezinki umilały czas swoimi występami. Zebrani bawili się w rytm muzyki do późnych godzin wieczornych.

W imieniu Pani Prezes Klubu seniora, dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom, które włożyły sporo sił (a nawet zdrowia) w przygotowaniu tego spotkania.