PRZETARG NA BUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU OSP W SANTOCKU

W dniu dzisiejszym Gmina Kłodawa ogłosiła przetarg na: ” Budowę  wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Santocku”.

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Dane budynku:

  • kubatura 1279,74 m3
  • powierzchnia zabudowy 262,41 m2
  • powierzchnia użytkowa  230,88 m2

KOMPLETNE OGŁOSZENIE