Prośba Sołtysa

⚠️Prośba od Sołtysa⚠️
Właściciele posesji proszeni są o przycięcie gałęzi z drzew i krzewów wystających na chodniki i ścieżki rowerowe. Usprawni to komunikację (szczególnie po zmroku) a także uchroni przed urazami.