Odbiór odpadów komunalnych – ważne zmiany od 1 kwietnia 2020

Odbiór odpadów komunalnych – ważne zmiany od 1 kwietnia 2020

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, iż od dnia 1 kwietnia świadczenie usługi odbioru  odpadów komunalnych w Sektorze I rozpocznie konsorcjum firm INNEKO Sp. z o.o. i  KOMUNALNIK. Zgodnie z ustaleniami, nowy operator zgodnie z zapisami umowy rozpoczął już w gminie Lubiszyn i gminie Santok podstawienia pojemników.

W zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej podstawienia dotyczą pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) i mają potrwać do 16.03.2020 r.

Natomiast rozstawienie pojemników na odpady zmieszane w pozostałych gminach Deszczno i Kłodawa firma rozpocznie od dnia 19.03.2020 r.

Wyposażenie wszystkich nieruchomości na Sektorze I w pojemniki na bioodpady rozpocznie się od dnia 23.03.2020, wówczas każda nieruchomość zamieszkała otrzyma również pakiety startowe worków do segregacji oraz nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na możliwość wystąpienia problemów w trakcie realizacji rozstawiania pojemników, o wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami