O zespole

Zespół „Brzezinki” powstał w 1966r. przy kole Gospodyń Wiejskich w Santocku. Założycielką zespołu była Pani Szczyglewska, a Pani Helena Bielawska wymyśliła nazwę zespołu. Początkowo w zespole było 25 osób. Przez wszystkie lata zespół działał przy świetlicy, kontynuując pracę na rzecz rozwoju Kultury Wiejskiej oraz promocji Gminy Kłodawa i regionu.

Na chwilę obecną zespół liczy 8 osób. Brzezinki występują na różnego rodzaju imprezach gminnych, poczynając od dużych imprez plenerowych takich jak majówka czy dożynki, jak również okolicznościowych spotkaniach w świetlicach z okazji świąt państwowych czy spotkań klubów seniora. Zespół chętnie zapraszany jest także na występy o charakterze powiatowym i wojewódzkim, takie jak: Targi Rolnicze w Gliźnie, Piosenka Kresowa w Gorzowie, Żniwa Szparagowe w Trzcielu, Spotkania Folklorystyczne w Pieskach i wiele innych. Zespół występował również na terenie Niemiec. Brzezinki pojawiają się po prostu wszędzie tam, gdzie są zapraszane i czeka na nich publiczność, która chce ich słuchać. W zależności od charakteru imprezy zespół ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotyczne, biesiadne i ludowe.

Brzezinki są organizatorem cyklicznych spotkań „Jesienne Bajanie”, na których corocznie spotykają się wszystkie gminne zespoły i zaproszeni goście. W miłej atmosferze, przy poczęstunku i dobrej piosence wspólnie spędzają jesienny wieczór.

Działalność zespołu jest bardzo bogata, m.in. dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy Kłodawa i GOKu. Brzezinki nadal promują swoją działalność i osiągnięcia, a już niedługo zespół będzie obchodził 50 – lecie swojego istnienia.