MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁODAWA

MIĘDZYŚWIETLICOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁODAWA
28.10.2016r. (piątek) hala sportowa ZS Różanki, godz. 16.30

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
– Zespół Szkół w Różankach
Honorowy patronat – Wójt Gminy Kłodawa
Termin i miejsce – 28 październik 2016r., hala sportowa ZS Różanki, godz. 16.30.

pila_swietlica

REGULAMIN TURNIEJU:

Cel imprezy
– Popularyzacja piłki,
– Integracja środowiska poprzez sport,
– Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
– Promocja systemu małych imprez sportowych organizowanych przez lokalne środowiska.

Regulamin turnieju „O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁODAWA“

I. Uczestnictwo

Turniej przeznaczony jest dla osób w wieku szkolnym
(kl. I-VI szkoła podstawowa)

W turnieju mają prawo startu drużyny, zgłoszone przez instruktorów poszczególnych świetlic z terenu Gminy Kłodawa, składające się z:
4 zawodników w polu + bramkarz oraz zawodnicy rezerwowymi w fazie grupowej.
5 zawodników w polu + bramkarz oraz zawodnicy rezerwowi w fazie pucharowej.
(maksymalnie 8 zawodników w drużynie).

Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.

Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi listę zawodników.

Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”

Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe

Zabrania się wnoszenia alkoholu na teren turnieju.

II. Przepisy gry:

Mecze odbywają się według przepisów piłki nożnej:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 (faza grupowa) i 5 zawodników (faza pucharowa) w polu + bramkarz
• czas gry: 2 x 3 minuty, do 1 minuty przerwa w fazie grupowej
2 x 5 minut, do 2 minut przerwy w fazie pucharowej
• w fazie pucharowej rozgrywany będzie jeden mecz decydujący o zwycięstwie danej drużyny w przypadku remisu dogrywka 2 x 2 minuty.. Jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy następuje seria rzutów karnych (3 strzały, a następnie do pierwszej wygranej serii)
• w fazie grupowej obowiązują przepisy zawarte w pkt. IV pt.: Punktacja
• rzuty z autu wykonywane są dowolnie ręką lub nogą
• zmiany zawodników lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu). Za złą zmianę zawodnika rzut wolny dla drużyny przeciwnej, za złą zmianę bramkarza rzut karny
• bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą nie dalej niż poza obręb swojej połowy boiska
• nie obowiązuje przepis o spalonym
• podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości 5 m od piłki.
• rzut karny wykonywany jest z odległości 9m od bramki
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN-u

III. Kary:

Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez
sędziego prowadzącego spotkanie
• kara wykluczenia ze spotkania na 1 minutę
• kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
• kara wykluczenia ze spotkania – drużyna gra w osłabieniu do końca meczu

IV. Punktacja :

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
• za przegraną wskutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3
• w rozgrywkach w fazie grupowej kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decyduje lepszy bilans bramek
• w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• o zajętych miejscach decydują kolejno :
– większa ilość zdobytych punktów
– stosunek bramek, strzelone do straconych
– większa liczba zdobytych bramek

V. Zasady finansowania

• koszty organizacyjne turnieju pokrywają organizatorzy.

VI. Nagrody

• drużyny, które zajmą I, II, III miejsca otrzymują pamiątkowe dyplomy, medale i puchary.
• Wójt Gminy Kłodawa ufundował puchar dla zawodnika, który zdobędzie największą ilość bramek w całym turnieju
• dyrektor ZS w Kłodawie ufundował puchar dla najlepszego bramkarza

ZAPISY W ŚWIETLICACH.