KOMUNIKAT – DODATKOWE DNI ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

„Wiosna sprzyja porządkom”

Uprzejmie informujemy, że Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp., działając w porozumieniu z operatorami systemu gospodarki odpadami (Eneris Surowce S. A., Laguna, Ragn-Sells Polska Sp. z o. o.) oraz władzami samorządowymi Gmin: Bogdańca, Deszczna, Gorzowa Wlkp., Kłodawy, Lubiszyna i Santoka, organizuje w dniach od 21 do 23 kwietnia br. dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tak zwanych „gabarytów”.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców oraz zarządców nieruchomości wielorodzinnych o zgłoszenie do Biura Związku MG-6 telefonicznie pod nr telefony 957519178 i (email: szumska@zcg.net.pl) oraz do firmy Ragn-Sells pod nr telefonu 9571615955 w terminue do 19 kwietnia br., miejsc ulokowania powyższych odpadów do odbioru.

Jednocześnie podkreślamy, że kolejne odbiory odpadów wielkogabarytowych zostana dokonane nie wcześniej niż w terminach zgodnych z ogólnie obowiązującym harmonogramem wywozowym.

W Dniu Ziemi zadbajmy razem o środowisko.