Klub SENIOR + w Santocku już otwarty

W dnia 4 maja 2018 roku na świetlicy w Santocku otwarto Klub Senior +. Docelowo placówka ma zapewnić wsparcie grupie 25 seniorów, osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.

Na utworzenie klubu Gmina Kłodawa otrzymała ponad 57 tys złotych z rządowego Wieloletniego Programu Senior +. W ramach dofinansowania została przebudowana, wyremontowana i wyposażona część sanitarna i kuchenna. Dodatkowo otrzymaliśmy sprzęt rehabilitacyjny (rowerki, specjalne maty i piłki) oraz sprzęt komputerowy z drukarką .

Uroczystego otwarcia dokonała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak.