FOTORELACJA – I KONGRES SOŁTYSÓW POWIATU GORZOWSKIEGO – NOWE

W dniu 11 marca, który jest Dniem Sołtysa Starosta Powiatu Gorzowskiego organizuje I Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego. Kongres będzie okazją do wymiany doświadczeń sołtysów w sprawach społecznych, administracyjnych i gospodarczych. Program kongresu przedstawia się następująco:

9:30 -10:00 – Rejestracja uczestników

10:05 – 10:30 – Rozpoczęcie:

  • Prezentacja Sołectw z Powiatu Gorzowskiego
  • Wystąpienie: Starosta Gorzowski – Małgorzata Domagała, oraz Wicemarszałka Województwa Lubuskiego – Romualda Gawlik

10:35 – 11:00 Rozpoczęcie konferencji – Panel I

  • Rola sołtysów we wdrażaniu PROW w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – Józef Giemza, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze

12:55 – 13:40 – Panel II

  • Kooperacja polsko-niemiecka jako narzędzie rozwoju wsi na terenach przygranicznych – Darius Mueller, dyrektor Stowarzyszenia Schloss Trebnitz
  • Fundusz Sołecki szansą dla wsi – Edward Jednoszewski, prezes Stowarzyszenia Lubuskich Sołtysów

13:45 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:00 – Panel III

  • Aktywność społeczna na terenach wiejskich- Tomasz Klemt, Związek Młodzieży Wiejskiej

15:00 – 15:45 Wspólna dyskusja

16:00 – Zakończenie kongresu