Historia OSP Santocko

ospCzęste pożary w okolicznych wsiach, między innymi w Mironicach, gdzie spłonęły trzy stodoły oraz w Santocku przyczyniły się do zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Początkowo OSP miała powstać w maju 1947r., ale przez wzgląd na żniwa została założona w sierpniu 1947 roku w budynku poniemieckiej Straży Pożarnej.

Wszystko zorganizował pan Antończyk. Początkowo do Straży należeli: Kunicki Jan, Dawidowicz Aleksander, Rzyszkowski Władysław, Iwaszkiewicz Stanisław, Żołędziejewski Kazimierz, Lemieszewski (odpowiedzialny za pompę), Oczkowski Bronisław, Turowski Antoni (odpowiedzialny za świetlicę).

Po śmierci Pana Antończyka kolejnym komendantem został Rzyszkowski Władysław, następnie Rzyszkowski Józef, a póżniej obecna młodzież. Co 24 godz były typowane dyżury przy wozie strażackim, który dziś stoi jako wystawa przy Remizie.

 

Prezes: Paweł Niciejewski

Wiceprezes: Anna Batura

Naczelnik: Tomasz Pierzecki

Sekretarz: Grzegorz Olkiewicz

Skarbnik: Bartosz Oczkowski