DYŻUR PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie Pani Weronika Stasiszyn, będzie pełnić dyżur w siedzibie GOPS w Kłodawie wg poniższego wykazu:

  • Poniedziałek 12.00 – 17.00
  • Wtorek 7.30 – 15.30
  • Środa – praca socjalna w miejscowościach
  • Czwartek 11.00 – 15.30
  • Piątek – praca socjalna w miejscowościach

Osoby zainteresowane przyjmowane są przez pracownika socjalnego w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. W pozostałe dni wg harmonogramu, w ustalonych godzinach. W sprawach pilnych proszę zgłaszać się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.

W miejscowości Santocko pracownik socjalny będzie pełnił dyżur w sali wiejskiej w godzinach 9.30 – 11.30  w następujących terminach:

  • 13.01.2016 r.
  • 20.01.2016 r.

Harmonogram na miesiąc luty 2016 r. zostanie zamieszczony w terminie późniejszym.