Informacje Sołtysa – Bezpieczeństwo

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ludzi korzystających z naszych dróg i ścieżek rowerowych.

Wystąpiłem do Urzędu Gminy i Służb powiatowych o przycięcie niebezpiecznych gałęzi nad drogą i ścieżką rowerową w pobliżu zarówno starej jak i nowej remizy strażackiej, oraz przy ulicy zb przeciwpożarowym i wykonaniu równania na drodze leśnej i polnej.

Dziękuję za szybką reakcję Urzędu Gminy i Powiatu.
Czekamy na przestawienie znaku ograniczenia prędkości do 30km/h przed kościołem w kierunku mostku.

Mirosław Dawidowicz
Rada Sołecka