GMINA KŁODAWA W LUBUSKIEJ UNII ŚWIATŁOWODOWEJ

Komunikat dotyczący możliwości podłączenia do internetu ze światłowodu.

Ankietę można pobrać w sklepie KOALA.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłodawa!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Gmina Kłodawa przystąpiła do Lubuskiej Unii Świtałowodowej. Działanie takie było reakcją na zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych sołectw problemy z dostępem do internetu.  Projektem, który będzie realizowany przez firmę Orange objętych jest blisko 300 punktów  adresowych w naszej gminie. Lista punktów zaplanowanych do realizacji została wytypowana przez UKE [pobierz listę punktów]

W ramach projektu wykonana zostanie sieć do granicy działki, natomiast przyłącze do budynku zostanie sfinansowane ze środków Orange. Mieszkańcy nie partycypują w kosztach projektu. Oferta usługowa (detaliczna i hurtowa) zostanie podana do publicznej wiadomości przed uruchomieniem usługowym. Zakres projektu może ulec zmianom w trakcie realizacji projektu – np. w przypadku napotkania barier inwestycyjnych lub braku potwierdzenia zainteresowania inwestycją przez mieszkańców. Zakończenie budowy całości projektu zgodnie z wnioskiem konkursowym przewidywane jest na wrzesień 2020r. W praktyce będzie to realizowane sukcesywnie.

W celu określenia zapotrzebowania na usługi związane z dostępem do szybkiego internetu i potrzeby wybudowania przyłączy światłowodowych, przekazuję Państwu ankietę przygotowaną przez firmę Orange, którą należy wypełnić i przekazać sołtysom lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Kłodawie w terminie do 15 lutego 2018r.

Uwaga! Ankietę składają wszyscy zainteresowani korzystaniem z internetu, zarówno mieszkańcy ujęci na liście punktów zaplanowanych do realizacji jak również mieszkańcy, którzy nie zostali tam ujęci.    

Z deklaracji Orange wynika, że firma ta zainteresowana jest dalszą rozbudową infrastruktury teleinformatycznej na terenie naszej gminy. W tym celu będzie badane zainteresowanie mieszkańców i będą prowadzone analizy wykonalności dodatkowych zakresów, które będą finansowane wyłącznie ze środków własnych Orange.

 

W przypadku pytań związanych z projektem do Państwa dyspozycji pozostaje pracownik firmy Orange:

Danuta Janowska tel: 504 161 404