Sołtys

soltysSzanowni Państwo.

Obejmując stanowisko Sołtysa Wsi Santocko, jednym z ważniejszych zadań jest integracja oraz wspólne dbanie o rozwój naszej wsi.
W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie inicjatyw wraz z szacunkowym kosztorysem, których realizacja przyczyniłaby się do osiągnięcia wspólnych celów. Uważam że konsultację społeczne utożsamiają nas z wprowadzanymi zmianami i pomagają efektownie zarządzać wsią.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swoich pomysłów w formie pisemnej na adres mailowy soltys@santocko.pl lub osobiście do dnia 12 kwietnia br. Wszystkie otrzymane propozycje zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, które przewidziane jest na 16 kwietnia 2015r. ( szczegółowy program
zebrania zostanie zaprezentowany wkrótce).

 

 

Sołtys Wsi Santocko
Rafał Chodkiewicz