Kontakt

SOŁTYS:

Mirosław Dawidowicz

tel. 792 758 165
soltys@santocko.pl

RADA SOŁECKA:

rada@santocko.pl