Zakończenie Kadencji Rady Sołeckiej

W imieniu Rady Sołeckiej  wszystkim Państwu –  Mieszkańcom Santocka serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie działań Rady Sołeckiej w mijającej kadencji. Bez wspólnego udziału, bezinteresownej pracy i cennych podpowiedzi nasze działania nie miałyby sensu.

Wielkie podziękowania dla Sołtysa Pana Rafała Chodkiewicza za zaangażowanie, współpracę i działania na rzecz naszej społeczności – sołtysie jesteś wielki. Przez te kilka lat nasza wieś, stała się wsią o której mówi się nie tylko w naszym powiecie a dzięki działaniom Sołtysa i pozostałych aktywnych grup naszej społeczności mówi się dobrze – mamy nadzieję na dalszą współpracę. czytaj więcej