UWAGA FIRMY I PRZEDSIĘBIORCY

Chcesz bardziej zwrócić uwagę na istnienie Twojej Firmy, a co za tym idzie mieć więcej klientów i zleceń??

Ogłoś swoją Firmę na naszej stronie.
Zgłoś się do nas – zrobimy reklamę Twojej Firmy i umieścimy ją na naszej stronie.

Zapraszamy
Sołtys 
Mieszkańcy Santocka

Informacje Sołtysa – Bezpieczeństwo

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i ludzi korzystających z naszych dróg i ścieżek rowerowych.

Wystąpiłem do Urzędu Gminy i Służb powiatowych o przycięcie niebezpiecznych gałęzi nad drogą i ścieżką rowerową w pobliżu zarówno starej jak i nowej remizy strażackiej, oraz przy ulicy zb przeciwpożarowym i wykonaniu równania na drodze leśnej i polnej. czytaj więcej

stop śmieciom

Coraz więcej śmieci przybywa w pobliżu naszej miejscowości, przy drogach, rowach w lasach, przy jeziorach i plażach.

Wspólnie przystąpmy do walki o czystość miejsc w których żyjemy.

Sam nie śmieć i nie pozwól innym śmiecić!

Sołtys Mirosław Dawidowicz

Prośba Sołtysa

⚠️Prośba od Sołtysa⚠️
Właściciele posesji proszeni są o przycięcie gałęzi z drzew i krzewów wystających na chodniki i ścieżki rowerowe. Usprawni to komunikację (szczególnie po zmroku) a także uchroni przed urazami.